Kumpulan Bravo
Sofwah (Tahun 1)

Akademi Pengajian Islam
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dan Sains (Sains Biokesihatan)


Kecek (Tahun 1)

Akademi Pengajian Melayu
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (Linguistik Melayu)Herman (Tahun 1)

Fakuliti Ekonomi dan Pentadbiran
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi

Saiful (Tahun 1)

Akademi Pengajian Islam
Ijazah Sarjana Muda Syariah dan Undang-UndangAishah (Tahun 1)

Fakuliti Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)Kim (Tahun 1)

Pusat Kebudayaan
Ijazah Sarjana Muda Seni Persembahan (Drama) Hana (Tahun 1)
Fakuliti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer
Muiz (Tahun 1)
Fakuliti Perniagaan dan Perakaunan
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan
Dania (Tahun 1)
Fakuliti Sastera dan Sains Sosial
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Antarabangsa dan Strategik


Mamak (Tahun 1)
Fakuliti Perniagaan dan Perakaunan
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran PerniagaanJack (Tahun 1)

Fakuliti Sains
Ijazah Sarjana Muda Sains (Fizik)Lini (Tahun 1)

Fakuliti Kejuruteraan
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia)No comments:

Post a Comment