Kumpulan Alpha


Syahmi (Tahun 3)
Pusat Kebudayaan
Ijazah Sarjana Muda Seni Persembahan (Drama)


El (Tahun 3)
Fakulti Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)

Wawa (Tahun 2)
Fakulti Sains
Ijazah Sarjana Muda Sains dan Teknologi


Mira (Tahun 2)
Fakulti Alam Bina
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hartanah
Dek Wan (Tahun 2)
Fakulti Sains
Ijazah Sarjana Muda Sains (Geologi)
Nomi (Tahun 2)
Fakulti Sains
Ijazah Sarjana Muda Sains (Ekologi dan Biodiversiti)


Shida (Tahun 2)
Fakulti Sains
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kimia)


Aepy (Tahun 3)
Pusat Kebudayaan
Ijazah Sarjana Muda Seni Persembahan (Drama)

Moon (Tahun 3)
Fakuliti Sastera dan Sains Sosial
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran dan Keadilan Sosial


Ello (Tahun 4)
Fakuliti Undang-Undang
Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang


Nana (Tahun 2)
Fakulti Alam Bina
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hartanah


Sha (Tahun 2)
Fakulti Alam Bina
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hartanah
Ariff (Tahun 2)
Fakuliti Sastera dan Sains Sosial
Ijazah Sarjana Muda Sastera (Pengajian Media)

Lee (Tahun 2)
Pusat Kebudayaan
Ijazah Sarjana Muda Seni Persembahan (Drama)

Achu (Tahun 2)
Pusat Kebudayaan
Ijazah Sarjana Muda Seni Persembahan (Drama)

Shaz (Tahun 2)
Pusat Kebudayaan
Ijazah Sarjana Muda Seni Persembahan (Drama)

No comments:

Post a Comment